IluroSport » En la 3a Festa de l’Esport s’estrena reglament (1957)

En la 3a Festa de l’Esport s’estrena reglament (1957)

Veient l’èxit de les dues primeres Festes de l’Esport, l’Ajuntament s’hi va implicar més i va convocar una reunió el mes d’octubre del 1956 amb els clubs, perquè es definissin amb respecte a la continuïtat. I l’adhesió va ser unànime.

Per altra part el “Carnet Deportivo de Radio Maresma” va demanar col·laboració al diari “Mataró”, i els dos mitjans de comunicació van compartir l’organització i el patrocini de la Festa de l’Esport.

La gran novetat d’aquesta tercera festa va ser la formació d’una comissió permanent on hi formaven els senyors Antonio Navarro i Lluís Casas del periòdic “Mataró”, Josep Gomà i Ferran Ferrer de Ràdio Maresma, Bartolomé Alemany del CE Mataró, Bonaventura Brunet del CA Laietània, Juli Faig del CN Mataró i Josep M. Castellsaguer de la Penya Espanyolista.

L’aspecte més destacat del nou reglament

La Comissió citada va ser l’encarregada de redactar el reglament del concurs de “Els més destacats esportistes de Mataró”, que van ratificar els clubs i que en el seu apartat més importants deia això:

“Per poder ser inclòs a la llista de candidats serà necessari que l’esportista estigui classificat en algun dels apartats següents:
a) Defensar els colors d’alguna entitat esportiva de Mataró al finalitzar l’any.
b) Practicar algun esport de caràcter individual, residir a la ciutat i no estar afiliat a una entitat forana.
c) Representar a una entitat de fora de Mataró, sempre que en l’esport practicat no existeixi activitat oficial alguna a la nostra ciutat.
d) No estar en actiu al finalitzar l’any per causa de força major, però tenir la residència a Mataró.”

Aquestes normes determinarien durant molts anys, fins a finals de la dècada dels vuitanta, el fet que esportistes mataronins que marxaven a competir amb clubs de fora no poguessin ser proclamats com a esportistes més destacats.

La Festa es va celebrar al Centre Mataroní

Cartell de la Festa el 1957 / Portada del periòdic “Mataró”

El Jurat presidit per Lluís Puig Marquès, ponent de cultura i Joan Bonareu, delegat municipal d’Esports, i amb membres de totes les entitats esportives de la ciutat, es va reunir al Bar Canaletas per proclamar els finalistes durant el mes de gener.

La festa es va celebrar el dia 26 de gener de 1957 estrenant escenari, ja que es va celebrar al Centre Mataroní, però amb sopar servit per l’Hotel Suís. Van assistir-hi més de 300 persones i com era habitual en la mateixa festa eren escollits els esportistes més destacats.

Aquell any 1957 va ser escollit com a més destacat esportista de la ciutat de l’any 1956 l’atleta Antoni Bonamusa, i el quadre complet de guanyadors i premiats va ser aquest:

GENERAL
1- Antoni Bonamusa (atletisme); 2. Eugeni Romeu (natació); 3. Francesc Boixet (futbol); 4. Josep Espiell (motorisme); 5. Isabel Illa (natació); 6. Albert Clavell (natació); 7. Manuel Julià (natació), 8. Joan Dalmau (pesca submarina); 8. Tomàs Claramunt (atletisme); 10. Josep Gasull (waterpolo).

FÈMINES
1. Isabel Illa (natació); 2. Lolita Llorach (motor); 3. Ma Calero de Casas (pesca).

JUVENILS
1. Francesc Xavier Boixet (futbol); 2. Isabel Illa (natació); 3. Albert Clavell (natació), 4. Manuel Julià (natació); 5. Miquel Roig (natació).

INFANTILS
1. Salvador Crespo (natació); 2. Francesc Guañabens (tir al plat); 3. Miquel Vidal (atletisme).

Isabel Illa, Francesc Xavier Boixet, Antoni Bonamusa, Josep Bellavista (president del Laietània) i Eugeni Romeu / Foto: Llibre “50 anys de la Festa de l’Esport a Mataró”

Al final amb els primers classificats situats al podi es va interpretar l’”Himne de l’Esport Mataronès” estrenat en ocasió de l’interciutats Mataró – Manresa, celebrat aquell últim any.

Lluís Casas “Balón” escrivia al diari “Mataró”: “Una persona concurrente i poco enterada en cuestiones deportivas nos manifestava su sorpresa por la brillantez y el tono de la Fiesta. Así fue, en realidad. Una fiesta selecta, de buen gusto, sin nada desagradable.”