Societat Columbòfila Missatgera Mataró

Escut commemoratiu del centenari

El dia 30 d’octubre de 1894, el Governador Civil de Barcelona va firmar el decret d’autorització dels primers estatuts de la Societat Columbòfila Missatgera de Mataró, que tenia el seu local social a la Muralla Sant Llorenç, 34- 1r. El primer president va ser Joan Castany.

L’any 1898 es va fusionar amb l’Unió Ciclista per formar l’Sport Mataronès, però aquesta unió només va durar dos anys. Després de la separació es va crear una altra entitat “La Mensajera de Iluro” presidida per Fernando Klein, que durant uns anys va manteniur una forta rivalitat amb la Societat Columbòfila Missatgera.

Durant uns anys a l’inici del segle XX va rebre la catalogació de Real, que va portar durant uns anys al davant del nom de l’entitat.

En els últims anys ha afluixat la seva activitat però encara continua viva, compartint local a la Masia de Can Trisach, amb la Unió de Canaricultors. 

Joan Castany, Salvador Castelló, Joan Lleonart, Francesc Spà, i Tuñí Esteve Carbonell, Antoni Berenguer, Albert Quintana, Miquel Spà i Serra, Pedro Aniceto, Cristóbal Zapata, José Luís Morgado

L’any 1895 es va fer la primera aviada des de Lleida.
El 1907 organitzen la “Fiesta de las Palomas” que tenia lloc habitualment a Barcelona.
L’any 1949 la “Suelta de la Paz”.
L’any 1970 celebren el 75è Aniversari
El 1994 celebren el seu Centenari, amb la 27a Exposició Nacional del Colom Missatger, que era la 7a Exposició Ibèrica.

Joan Castany (primer president), Antoni Berenguer, (president de les Noces de Platí de l’any 1970), Miquel Spà (des del 1971 i president del Centenari, l’any 1994).

Butlletí del 75è Aniversari de la Societat Columbòfila Missatgera de Mataró, publicat l’any 1970

Data de fundació: 1894 | ccmataro.blogspot.com